MENU Luk

Forretningsbetingelser

Formsproget v/ Tina Sundstrup
Basgangen 5b,
4000 Roskilde

CVR/SE – nummer: 36153199

Læse hele dokumentet – der er ingenting med småt.

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser eller digitale produkter. Er du usikker på, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at booke et gratis kaffemøde hvor du kan teste, hvorvidt jeg er den rette leverandør til din virksomhed.

Fortrolighed


Alt, hvad vi snakker om og alt, hvad I viser mig, vil blive fortroligt behandlet. I kan altså regne med, at jeres planer og strategier aldrig bliver videregivet til andre virksomheder, kun bliver videregivet til andre samarbejdspartnere/ underleverandører efter aftale med jer og i det hele taget kun bliver kommunikeret til kunderne/omverdenen på det niveau, vi sammen fastsætter.

Betaling

Større opgaver:

Tilbud sendes på skrift og er bindende. Betalingsfristen er 8 dage netto. Ved større opgaver fakturer jeg typisk i 2 omgange. En typisk model er at jeg fakturer jeg 50% ved opstarten og 50% ved afslutning og overlevering, dette forpligter både du og jeg til et godt samarbejde. Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura Læs mere om et forløb her

Mindre opgaver:

Du får en faktura på den mail, du opgiver. Køber du klippekort, får du efter købet en mail med din adgangskode til min online portal, her kan du fremadrettet følge med i time forbruget og også købe flere klip hvis der er andre opgaver du vil have mig til at løse.

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms.

Ophavsretten

Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura

Betalingsfrist 8 dage på alle produkter.

Klippekort

Jeg vil gerne have en fleksibel forretning som passer til mange forskellige kundetyper, derfor tilbyde jeg forskellige klippekort som et alternativ til faste tilbud. Som kunde opnår du mere fleksibilitet og som virksomhed kan jeg planlægge bedre Læs mere her

Normalt aftaler vi på forhånd hvornår opgaverne løses, ved større opgaver gælder reglen om at jo længere tid i forvejen du booker, jo mere kan vi begge planlægge og jo billigere bliver det for dig.

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Rådgivning og møder foregår per telefon og mail eller ved fysisk møde på mit kontor i Roskilde.

Du kan til enhver tid se, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. Minimumsforbrug er et klip på 15 minutter også selvom det kun tager 5 minutter.

Har du et 10-timers klippekort, skal du booke mindst en hel time adgangen. Har du ikke brug for en hel times rådgivning, kan du kontakte mig per mail og vil så kun blive faktureret per påbegyndte kvarter, ved korte spørgsmål.

Skæve tider

Mine arbejdstider er hverdage fra 9.00 til 16.30.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 16.30 og 9.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 16.30.

Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på. Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du selvfølgelig ikke tillæg.

Akuttillæg ved hasteopgaver

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, ved opgaves start.

Dog vil jeg ofte kunne rådgive dig (i maks. en time) per telefon samme dag til normaltakst. Er jeg helt booket en dag, kontakter jeg dig dagen efter.

Tidsforbrug

Jeg noterer mit tidsforbrug per påbegyndte kvarter for mine klippekort kunder. I min arbejdstid indgår: Rådgivning undervejs i opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, designproces, proces planlægning, ændringer og justeringer af oplæg, mailkorrespondance og administration.

Valgfrihed

Jeg vælger selv hvilke opgave jeg tager ind, ikke alle opgave passe ind i min forretning. Så selv om du har et klippekort, kan det være, at jeg hjælper dig med at finde en anden leverandør som bedre kan hjælpe dig.

Aflysninger

Du kan ændre tider for aftaler helt frem til 24 hverdagstimer før aftalen skal finde sted. Hverdagstimer er timer mandag til fredag.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den tid, du har booket i min kalender. Dog fakturerer jeg maks. tre timer ved fysiske møder.

Dette sker, for at jeg har mulighed for at planlægge min tid mest hensigtsmæssigt og løse dine opgaver til aftalt tid.

Ferie

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg selvfølgelig opretter feriesvar på telefonsvarer og mail. På den måde ved du hvornår jeg er indisponibel for opgaver.

Ansvar

Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Jeg kan love at vi gør vores bedste for at sikre din virksomhed. Men det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt. Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at særlovgivning i din branche bliver overholdt. Herunder at alt, som eksempelvis navne m.m., er stavet rigtigt, samt at alt tekst, mailadresser og telefonnumre er korrekte.

Ophavsret

Tekst og design som du har betalt for tilhøre naturligvis dig – så du må bruge den alt det du vil. Jeg aflever alle de aftalte filer i en Dropbox mappe, så du frit kan arbejde videre med alle filer og tekster, som det måtte passe dig i din forretningsudvikling. Husk dog at hvis du gene vil købe mine arbejdsfiler, så du selv eller en anden kan arbejde videre er det noget vi skal lave en aftale om og finde en pris på.

Øvrigt

Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen, ligesom rådgivning og hjemmesider også skal være afsluttet senest et år efter købet. Nogle gang giver jeg tilbud på forlængelse, men det afhænger af opgaven.

Q & A

Hvem

Jeg arbejder mest for virksomheder, organisationer og centre. Mine kunder kommer fra mange brancher – men fælles for dem er at de går op i deres brand.

Med mig som sparringspartner får du hjælp til at få mere gennemtænkt resultater ud af din ide.

Hvorfor

Skabe en retning som passer til de mål du har sat dig. Få en gennemgang af den eksisterende visuelle identitet for evt. justeringer – jeg har stor viden og erfaring i at implementere identiteter. Når man bygger bro mellem afsender og modtager – er det vigtig at få det rigtige afsæt. Det skaber sammenhæng og hvis det bliver gjort rigtigt også fokuseret vækst. Dit formsproget må gerne være kreativt og overraske, men fremfor alt skal den overbevise. Derfor er det vigtigt, at det designes og distribueres i en form, der er appellerende for modtageren.

Jeg omsætter ideer og design, så det bliver let og brugbart at arbejde med for enhver.

Hvor

Jeg kan enten komme til din virksomhed, eller du besøger mig på mit kontor på Musicon i Roskilde. Hvis du bor udenfor København eller Roskilde – lægges transportudgifter oven i prisen. Alternativt kan vi ‘mødes’ på Google Hangout – det virker selv om vi mødes “online”